Bürokratik Vesayetten Dindarların Vesayetine Türkiye’de Din [Religion in Turkey from Bureaucratic Guardianship to Religious Giardianship]

Ramazan Kilinc, University of Nebraska at Omaha

Abstract

Modern Türkiye’de devlet dini alan üzerinde hep hakim olmak istemiştir. Türk laikliğinin ana felsefesi devletin dini kontrolü üzerine kuruludur. 2000’li yıllara gelene kadar bürokratik vesayete dayanan devlet, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerindeki kontrolü ile dinin sınırlarını belirlemek istemiştir. Ne var ki devletin din üzerindeki otoritesine şüpheyle bakan halk cemaat ve tarikatlar aracılığıyla bazen açıktan bazen de gizlice farklı dini yorumları canlı tutmuştur. Bugün iktidarın kendilerini ‘dindar’ ya da ‘İslamcı’ olarak adlandıranlar tarafından kontrol edildiği bir dönemde ise ironik bir şekilde Türkiye’de dini yaşamdaki çeşitlilik ve canlılık daha büyük bir tehdit altındadır. Peki din neden ‘dindar’ olduğunu iddia edenlerin iktidarında daha büyük tehdit altındadır?